Wdrożenie IdM w branży finansowej

Bardzo skomplikowanym przypadkiem, przy którym pracowali eksperci Cloudware, był prywatny bank działający w Polsce, w którym trzeba było bezpośrednio lub pośrednio zintegrować około 40 systemów. – W tym przypadku wdrażaliśmy najnowszą wersję produktów IBM IGI, która daje jeszcze większe możliwości kastomizacji. Zaczęło się od ponad półrocznej analizy z klientem, po której przeszliśmy do technicznego wdrożenia odbywającego się etapami, z ciągłą analizą tego, jak kolejne zmiany mogą wpływać na całość - tłumaczy Dariusz Kupiec z firmy Cloudware Polska.

Pobierz

...i dowiedz się więcej na temat zarządzania tożsamością i korzyści, jakie daje to rozwiązanie

Główna korzyść, jaką w organizacji dało to wdrożenie, to skonsolidowanie zarządzania wieloma użytkownikami (od konsultantów na infolinii, przez analityków, po pracowników oddziałów), co okazało się szczególnie istotne w przypadku częstych zmian personalnych w zespołach.

– Teraz odbieranie i przydzielanie uprawnień odbywa się o wiele sprawniej, także między oddziałami. Ale dla banku to też wymierne oszczędności na poziomie procesów w organizacji, czyli np. lepsze obłożenie pracą i zadaniami danych jednostek czy likwidacja procesów niepotrzebnych. Szeregowy pracownik na pewno szybciej dostanie dostępy, nie musi też już w kilkunastu miejscach zapamiętywać różnych haseł. Przy zamianie stanowiska odpowiednie uprawnienia już na niego czekają i są nadawane natychmiast – tłumaczy ekspert.

Zobacz również

Podstawowe błędy w systemie IdM

Ustalając schemat ról w organizacji, można zdefiniować dowolne połączenia albo wykluczenia uprawnień tak, aby uniknąć sytuacji...